loading
Ovjereni prijevodi

Prevoditeljske usluge

Ovjereni prijevodi

Ovjereni prijevod je onaj koji nosi potpis i pečat ovlaštenog sudskog tumača. Upravo taj pečat i potpis potvrđuju da je obavljeni prijevod istovjetan izvorniku. Ovjereni prijevod je potreban radi ostvarivanja određenih prava ili dokazivanja određenih činjenica pred tijelima državne uprave (npr. ministarstvima) i/ili pred tijelima državne vlasti (npr. sudovima) pa se ovjereni prijevod može koristiti primjerice kao dokaz u sudskom ili kakvom drugom postupku. Nadalje, ovjereni prijevod će biti potreban i prilikom sklapanja kakvog posla ili obavljanja neke transakcije.

Prevoditeljske usluge

Ostale usluge

Neovjereni prijevodi

Neovjereni prijevod je prijevod bilo kojeg dokumenta ili teksta koji ne nosi pečat i potpis ovlaštenog sudskog tumača. Dakle, radi se o...
Više detalja

Lektura i korektura

Lektura i korektura su „šlag na torti“ svakog prijevoda bio on ovjereni ili neovjereni prijevod. Lektura je, slikovito rečeno, poput...
Više detalja