loading
Lektura i korektura

Prevoditeljske usluge

Lektura i korektura

Lektura i korektura su „šlag na torti“ svakog prijevoda bio on ovjereni ili neovjereni prijevod.

Lektura je, slikovito rečeno, poput filtera koji pročišćava tekst od pravopisnih, gramatičkih i stilskih pogrešaka. Lektoriranjem teksta konstrukcije rečenica postaju stilski sofisticirane. Lektura se obavlja nakon prijevoda teksta te se temeljito analizira svaka riječ i rečenica kao i prevedeni tekst u cjelini.

Korektura je usmjerena na ispravljanje tehničkih pogrešaka poput, primjerice, tipfelera ili veličine i fonta slova te se obavlja nakon lekture. Dakle, radi se o pogreškama koje najčešće nastanu prilikom brzine u tipkanju ili omaškom.

Lektura i korektura teksta obavljaju se nakon svakog ovjerenog i neovjerenog prijevoda te su uključene u cijenu prijevoda.

Prevoditeljske usluge

Ostale usluge

Ovjereni prijevodi

Ovjereni prijevod je onaj koji nosi potpis i pečat ovlaštenog sudskog tumača. Upravo taj pečat i potpis potvrđuju da je obavljeni...
Više detalja

Neovjereni prijevodi

Neovjereni prijevod je prijevod bilo kojeg dokumenta ili teksta koji ne nosi pečat i potpis ovlaštenog sudskog tumača. Dakle, radi se o...
Više detalja